Amics del Folklore, Agrupació (Reus)

Aquest esbart reusenc va ser fundat per: I Casanovas i Civit, J Casanovas i Marca, P Torruella i Damiani, J Auqué i Ras, A Saperas i Espasa, J Cort i Capella, C Moyano i Pujol, J Escoda i Sancho.

Van escollir els fundadors el nom d'Agrupació Amics del Folklore, per que en aquest nom no personalitzava que era un grup de dansa catalana sola, sinó que es tenia intenció de presentar danses d'altres regions o be d'altres països. Així constava en l'acta de fundació. En la seva segona època però degut a que el nom d'Esbart identificava més el grup de dansa, hi figurava  aquest nom, però mai es va canviar el seu nom oficial que se li havia donat i que constava en els estatuts.

 

Any 1950 al 1959:

L'Agrupació Amics del Folklore es va fundar l'any 1950 per un grup dissident de dansaires de l'Esbart Montserrat del Centre de Lectura, encapçalats pel director musical Josep Casanovas i Marca. El seu estatge fou el Palau Bofarull del carrer Llovera aleshores local social del Club Natació Reus Ploms. Participaren en la constitució de l’entitat : I. Casanovas Civit, J. Casanovas Marca, P. Torruella Damiani, J. Auqué Ras, Cèsar Moyano Pujol, J. Cort Capella, i A. Saperas Espasa. Fou director musical i president en Josep Casanovas i Marca i Cèsar Moyano i Pujol com a director coreogràfic.

Es van fer moltes actuacions a Reus i altres pobles de Catalunya.
Actuació a Vila seca el dia 3 d'agost de 1950.
Actuació a la Selva del Camp a l’Ermita de Paret Delgada, amb motiu de l’Aplec. 1950.

Grup de Dansaires fundadors a l’aplec de Paret Delgada 1950.

Actuació a la població de Cambrils amb motiu de la festa Major d’any 1950.

Actuació Festival al teatre Fortuny el 9 de desembre de 1950.

Actuació Festival al teatre Fortuny el 9 de desembre de 1950 amb motiu de Nostra Senyora de Loreto, Patrona de l’Aviació.

L’Agrupació Amics del Folklore “Celebró el primer aniversario de la entidad con la celebración de una misa en el santuario en honor a su patrona, la virgen de Misericordia, y a la salida de la misma con una audición de sardanas” Diario Español 4 – 5 – 1951.
Actuació a la població de Porrera amb motiu de la festa Major dedicada al seu patró Sant FrancèsC d’Assís, el dia 4 d’octubre de 1951.
Actuació a la població de Mora d’Ebre al dia 29 d’agost de 1951 amb motiu de la festa Major.

L'any 1951 per varis motius de discrepància, sobretot pel d'escollir dansaires pel "Ball de la Pastoreta", que es volia crear per ballar-lo a Misericòrdia, una part de dansaires es van separar quedant al grup el mestre Casanovas com a director musical i Sebastià Claverí fent com a director coreogràfic. El Ball de la Pastoreta no s'estrenà i la senyera que estava a mig confeccionar resta paralitzada.
L'Agrupació queda un temps sense fer cap activitat però no es dissolt. A l'Arxiu i consta un ofici dirigit al senyor Governador Provincial de Tarragona en data de 20 de setembre de 1952, que diu el següent. "Habiendo desaparecido las circunstancias especiales que atravesaba la entidad Amigos del Folklore, por el hecho de haber causado baja voluntaria, el grupo de socios promotores de las desavenencias y haberse constituido por si solos en grupo aparte bajo la denominación "ESBART SANT JOAN" del Centro Parroquial de San Juan Bautista de Reus, según oficio recibido de esta Secretaria del señor Delegado de dicho Centro, Parroquial, a los efectos oportunos, placedme, con el debido respecto, poner en conocimiento de V: S. la decisión tomada en sesión ordinaria por la Junta vigente i en sesión ordinaria del día de hoy, de reemprender las actividades suspendidas hasta la fecha, así como el haber acordado trasladar el domicilio Social a la calle de Obispo Grau, num. 12 de esta ciudad de Reus. Lo que espero que será de su conformidad etc." Formen part. del grup de balladors Joan Escoda i Sancho, Nuri Corts i Montserrat Mestres i Roca i alguns antics directius.

Així doncs l'Agrupació Amics del Folklore passa a ser una secció del Bravium segons consta en un escrit dirigit per la junta de l'esbart i dirigents del Bravium al senyor Governador de Tarragona. " Pláceme poner en conocimiento de V. E. que la Junta Directiva de la Agrupación Amigos del Folklore de Reus, haciendo eco de unánime sentir de sus asociados, i previa la correspondiente venia del Reverendo Sr. Consiliario de la Obra Atlético Recreativa del Centro Parroquial de San Pedro de Reus, y de acuerdo con el artículo nº 9 del reglamento de la Entidad, en reunión celebrada el día 14 de los corrientes, acordó por unanimidad la fusión y incorporación de la Entidad en el seno de dicha Obra, bajo la denominación de "Agrupación de Amigos del Folklore del Bravium A. C.” de Reus y habiendo ocupado los cargos de la Junta Directiva, señores dirigentes el Bravium A. C.
Lo que comunico a V. E. para si tiene a bien de dar la oportuna aprobación. Dios guarde a V. E. muchos años.” Reus 23, de Octubre de 1952. Firmen el President de l'Agrupació, el senyor Consiliari de la O. A. R. i el President del Bravium A.C.".
Formen part del grup els dansaires Joan Escoda i Sancho i Montserrat Mestres i Roca junt amb altres dansaires que s'hi incorporen, continuen les activitats de l’esbart al Centre Catòlic de Reus (Bravium) Son dirigits momentàniament per en Sebastià Claverí , i a l'any 1954 passa a ser-ne el director en Josep Bargalló i Badia que llavors finalitzava el servei militar i era antic dansaire de l'Esbart Montserrat i que darrerament havia estat el director de l'Esbart Infantil d'aquell grup. Es recolzat per Francesc Corbella i Adelina Tarés ex president i exdirectora de l’Esbart Montserrat i per la senyora Maria Forcada i Sitjà "La senyora Maria dels Ballets" anima i fundadora dels Esbarts a Reus. També compta amb l'ajuda del gran folklorista de Catalunya el barceloní Joan Comas i Vicens, que periòdicament s'anà desplaçant a Reus i ajudar-nos a la formació de dansaires per ensenyar-nos danses noves per incorporar als programes de l'esbart.

Actuación amb motiu del IV aniversario de Bravium A. C. El semanario de Reus diu el següent: \... se han desarrollado con gran asistencia de público los actos... y destacando entre ellos la presentación “ESBART DANSAIRE DEL BRAVIUM A. C. efectuada con notable éxito en el teatro de la Entidad este sábado (14 febrero de 1954).
Actuació en la sarsuela “Luisa Fernanda” els dies 14 – 21 i 28 de febre de 1954.

Festes de Sant Pere de 1954. Aquest any no actuaren cap dels Esbarts. En el setmanari Reus en la secció CARTAS AL DIRECTOR diu el següent: “Muy señor mío: Desde hace algunos años a esta parte, se acostumbraba a incluir en los programas de nuestra fiesta mayor, alguna exhibición folklórica a cargo de nostres Esbarts. Este año no ha sido así y son muchas las personas admiradoras de nuestras tradicionales danzas, que lo lamentan. ¿Seria mucho pedir que la Comisión de las pasadas fiestas de san Pedro aclarase el por que este año se ha prescindido de tan popular número? No creemos que nos conteste que ha sido por economías, por que nos consta que nuestros “ESBARTS” siempre han cooperado desinteresadamente a las fiestas de la ciudad.
Actuació de l’Esbart al Teatre d’Acció Catòlica presentant un escollit programa de danses catalanes el desembre dia 5 de maig de 1954.

L’any 1956, entra com a president Josep Bargalló i Badia, que marcaria una nova època en l’història de l’esbart.

 

Any 1960 al 1969:

 

Any 1970 al 1979:

Aquest esbart es va mantenir actiu fins l’any 1977 que es va disoldre.