Justificació

ÀNIMA

DE DANSA, DE MÚSICA, DE CANÇÓ, DE LA TRADICIÓ, DELS COSTUMS...

ALMA DE DANZA

SOUL OF DANCE

 

JUSTIFICACIÓ:

 

L’ànima no es únicament el principi per el qual els humans ens movem.

L’ànima és l’esencia dels humans, la que crea la seva identitat. Un regal que  fa únic a cadascun dels mateixos.

En la música i en la dansa fa que l’executant interpreti segons l’estat anímic i l’entorn. Les cerimònies i les tradicions marquen la nostra vida. Circumstàncies que l’afecten directament.  Però per això necessita d’un guió.

El guió seria l’element extern que marcaria el camí a seguir. Per això cal que el guió tingui unes bases sòlides, fruït de l’ànima immortal.

Per aquest motiu, per aconseguir la uniformitat, fora o dins el grup, l’humà necessita fer un esforç en repeticions de moviments i accions mentals i fisíques i tot i així no s’acaba de polir mai aquest diferencial, tot i que la imatge global es vegi cohesionada.

D’aquí les cèlebres frases “el moviment es demostra caminant” “ mou-te i el camí apareixerà” Caminant el camí, que no exempt de dificultats i paranys, es mostra davant nostre per a iniciar-lo. Però això ens exigeix un esforç. L’esforç de la ment i del cos en clara harmonia

És un concepte que es vincula simultàniament a dues qüestions diferents en l’humà:

  • la natura purament animal.
  • la natura dels actes intel·lectius.

L’equilibri d’aquestes dues ens portarà a una cohesió per a poder seguir el guió.

Quants músics han volgut copsar la psique de l’obra original.

Quants ballarins han volgut ser vent en l’espai.

Quants compositors han lograt extreure el seu esperit per a plasmar-lo en el pentagrama.

Quants artistes tenen el do de la sensibilitat.

Quants estudiants s’han “deixat l’ànima” en els seus projectes.

El que cerca,  troba; fins i tot en el sentit més literal de la paraula.

I així ha de ser mentre hi hagi vida i alè per a conrear l’esperit… i fins el buf final… i… ja vindrà qui trobi l’ànima immortal.

 

AGRAIMENTS:

 

A totes aquelles persones que desinteressadament han cregut en aquest projecte que vol ser un petit homenatge a la gent que fomenta i manté viva la cultura del seu país i en cada racó de món.

De gent que va ser l’ànima i altres que enguany mantenen viu l’esperit i l’essència cultural dels pobles.

Dels que portant al darrera un col·lectiu d’entusiastes, fan front als sacrificis que comporta cada nova etapa, cada nou projecte...

A totes aquelles entitats que al pas dels anys han donat aixopluc a iniciatives culturals en defensa de l’esperit social de la cultura popular.

Perquè l’ànima de tots els que han lluitat per la seva cultura no caigui en l’oblit.