Butlleta de Col·laborador

Informació

Aquí, en l'apartat de "Comentaris", és on podreu enviar-nos la informació que considereu oportuna. No oblideu però d'anotar abans les vostres dades de contacte i descarregar-vos la "butlleta per a la donació d'informació"

Aquesta butlleta està dividida en tres camps:                                                                                 Si l'informador/col·laborador és una persona.                                                                               Si l'informador/col·laborador és una entitat.                                                                                     El darrer camp està destinat al ball o dansa del qual aporteu informació.

La informació que figura en els camps és totalment orientativa pel col·laborador.

Gràcies per la vostra implicació.

Tota la informació enviada passarà una revisió lògica d’autenticitat i en breu apareixerà implementada en l’apartat corresponent. En el cas de possibles dubtes es contactarà personalment amb el donant. També en el cas que la informació donada, ja estigui explicita en la pàgina, aquesta es desestimarà. D'aquesta forma s'anira elaborant un inventari del patrimoni etnològic.

La informació aportada també podrà ser tramesa a aquesta web pels següents mitjans:

Correu electrònic: [email protected]

Personalment trucant al telèfon 627244405

En el cas de ser documents originals, es passarà personalment pel domicili del donant, amb cita prèvia.

Les dades personals de cada col·laborador no figuraran en la web, llevat que aquests donin, explicitament per escrit, el seu consentiment.

Tota la informació que figuri en la pàgina web podrà ser utilitzada, pel seu administrador, en qualsevol altre suport.

Utilització de la informació d’una forma ètica “quit procuo”:

Qualsevol arxiu o informació extrets d’aquesta web i utilitzats en qualsevol altre suport o informació oral; s’haurà d’especificar, en qualsevol cas, la seva procedència. De igual manera que la web ho fa amb les fonts consultades i les bibliografies corresponents a cadascun dels treballs.

Formulari de contacte

    Vull figurar com a “col·laborador” en aquesta pàgina:

    Vull que les meves dades personals figurin en aquesta pàgina: