Aires de Primavera de Salelles, Esbart

 

Salelles en francès Saleilles) és un poble, cap de la comuna del mateix nom, de 4.887 habitants, de la comarca del Rosselló, a la Catalunya Nord. Està situat al sud-est de Perpinyà, a la zona central-oriental de la comarca. Pertany al Districte de Perpinyà i al cantó de la Costa Radiant.

Juntament amb Canet de Rosselló, Sant Cebrià de Rosselló i Sant Nazari de Rosselló forma part de la subcomarca natural de la Plana del Rosselló, i de la politicoadministrativa número 3, del Cantó de la Costa Sorrosa (nova agrupació de municipis fruit de la reestructuració cantonal feta amb motiu de les eleccions cantonals i departamentals del 2015.

En l'actualitat a Salelles hi ha força vida associativa cultural, sobretot a partir d'iniciatives com les associacions Aire de primavera, iniciatives de foment de les tradicions catalanes (Esbart Sardanista de Salelles), de conservació del patrimoni, teatre adult i infantil, la biblioteca, amb club de lectura, un conservatori i una altra escola musicals, la coral, una orquestra i clubs de cal·ligrafia i informàtica, etc.