Diable, Ball del

A Organyà (Ribera d'Urgellet) es coneixia un ball anomenat "del Diable" del qual no disposem ni de la música ni de la seva coreografia.

L'any 1907, el folklorista Enric Vigo presenta un plec (aplec) de balls per a participar en el concurs la Festa de la Música Catalana (premi del Centre Excursionista) entre els quals s'hi troba un escarit esment al "Ball del Diable". Possiblement Vigo, entre 1900 i 1907 efectua aquest recull per la comarca o en sent parlar d'ell quan recollia danses a Sort.

Los comentarios están cerrados.