Espunyolet (Torelló)

 

 

Any 1900 a 1909:

En el periòdic setmanal catalanista Gent-Nova de l'11 de maig de 1907, trobem un article del folklorista Rafael Tudó i Duran (mestre de dansa i dansaire, a les hores, de l'esbart dansaire de l'Associació de Lectura Catalana) referit al ball de l'Espunyolet de Torelló que passem a mostrar: "De tots els rams del folklore, la ballística és sens dubte el menys conegut i estudiat de tots, i és ben be de doldre perquè aquests coneixements contribueixen més poderosament al sanejament de l'ànima catalana. Pero el degenerament del poble que en molt temps s'ha decantat a arreconat tot lo caracteristich preferint divertir-se grollerament, ho ha entrebancat i el ser precisa en la majoria de balla, per presenciar-los, lloch i oportunitat especial, ajuntant.hi les qualitats musicals que exigeixen al recullidor i una atenció i coneixements especials per fer-ho fidelment, que no es pas sempre possible trovanho tot a l'hora reunit. No és tot hú recollir una cançó o una rondalla, que un ballet.

Afortunadament, una bona colla de companys i d'entitats s'en preocupen, i uns amb sos estudis, altres fomentant.ho aprenent-los ó be oferint premis, es van ressucitant aqueixes dances que tothom hauria de conèixer. I son ja bastants els que'ls expliquen a fi de que puguen apreciar-se am tot son just valor.

Més això que també sembla ben senzill, resulta requerir una atenció especial, si es que vol ferse bé, puig no tots els balls tenen condicions apropósit per esser trasplantats a altre lloch que'l en que han nascut i s'han desenrotllat.

Hi han balls tan tipichs com La Festa del Quarto a Pons (Pallars) i el Ball del Ciri de Castellterçol, que fora d'allí sols poden executar-se fidelment en caràctes d'espectacle a fi de donar-los a conèixer amb tota la indumentaria i accessoris i explicant les circumstancies que l'enrotllen, pro mai com un esbarjo vulgar prescindint de tot lo caracteristich, puig en aquest cas tindrien de sufrir importants mutilacions que n'esdevindria una profanació escandalosa, que, lluny d'afavorir-los, els aniria degenerant.

Altres com El Ball de Salás, Ball de bastons i el de Cotonines (Penedès) son unicament pera executar-se al carrer, i encare amb especialissimes circunstancies. N'hi han algunes com La Comare, La Montanyeta i La Cerca-Vila (Pallars) que traient-los de l'ambient familiar i espansiu de les petites poblacions ahont se mantenen, seria estremadament ridicul.

En cambi, altres com el Ball de Pabordes (Sant Joan de les Abadesses, La Bolangera (Ripollès) El Ballet de Sant Quirse (Plana de Vic) i la Dansa de Castellterçol, tant escaient a la propia terra com en altre comarca, tant goig faran en una plassa com en un saló, no sols pel seu caracter, sino perquè les dificultats que presenta la seva execució, que's impossible improvitzarlos, fa que sia sempre un atractiu interessant i de més bon gust, tant el porehi prendre part com el presenciarne la llur interpretació.

Després també n'hi han bona colla que com el Galop de Cortesia i Ball dels Mocadorets de Gurb i L'Espunyolet de Torelló qu'escahuen molt més encare en un saló que al carrer, tenen moltes més condicions per fer estar amb atenció que per promourer bullici. L'Espunyolet, si be en el primer i segon punt, te un caient quasi vulgar, el tercer és tant característich te una fesomia tant elegant que més aviat sembla una adaptació que se'n haja fet el poble que no una creació seva. La repetida genuflexió sembla més sortida d'un saló encatifat que'n una plaça empolsada.

La tonada encara l'enjoia bellament amb sa variació tan sugestiva i tan ben ritmada que no es pas posible confondrer amb cap altre, ni barrejantles entre si. És un ballet que sempre sera vist i repetit amb simpatia pels aimants de la lirica popular".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 1910 a 1919:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 1920 a 1929:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 1930 a 1939:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 1940 a 1949:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 1950 a 1959:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 1960 a 1969:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 1970 a 1979:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 1980 a 1989:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 1990 a 1999:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 2000 a 2009:

Després de molts anys en l'oblid el 29 de juliol de 2006 es torna a representar l'Espunyolet de Torelló, a la Plaça Vella, acompanyat pel grup musical "El Santi no ve"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 2010 a 2019:

 

L'any 2018 una comissió d'Ànima de Dansa visita la vila de Torelló per a fer l'actualització del Ball de l'Espunyolet.

L'Espunyolet es va ballar a la Plaça Vella desprès de la Dansa, acompanyats per una orquestra formada per instruments tradicionals i clàssics.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018. Les parelles es preparen per entrar a plaça.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018. Les 8 parelles van entrant poc a poc a plaça, una darrera l'altra al so de la música.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018. Les parelles van voltant la plaça fins formar un cercle.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018. Comença el ball de parella.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018. Les parelles s'agafen de mans i van voltant.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018. Les parelles s'agafen de mans i van voltant.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018. Després de voltar les parelles fan la figura característica d'aquest ball que és una genuflexió donant-se les mans.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018. Després de la genuflefió els homes fan fer un rístol a les corresponents parelles.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018. Tornen a remprendre el ball des de l'inici.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018. A la fi del ball les parelles se saluden.

 

A continuació l'orquestra torna atocar la música de l'Espunyolet i entra a ballar tot el poble lliurement.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018.

L'Espunyolet de Torelló. Festa major de 2018.

 

Una vegada ha finit el ball de l'Espunyolet es balla el Ball dels Verds.

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 2020 a 2029:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La indumentària:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La música:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ball:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los comentarios están cerrados.