Pa sucat, Ball del

El poble de Brics amb 71 habitants, és un conjunt de masos disseminats del terme municipal de Solsona. El nom primitiu de la qual era de Trevics. Del terme de Brics són les antigues masies de Viladebages, amb la capella preromànica de Sant Julià; la de Torre de Flot, amb l'església romànica de Sant Felicià i Sant Prim; les tradicionals cases de Cor de Roure i Viladot, i també la masia Rebollosa, de grans proporcions, construïda de nou al segle XVIII.

El Ball del pa sucat era una variant del Ball de cascavells feta al voltant d'una cassola o caldera plena de pa sucat amb vi, que antigament s'havia ballat al poble de Brics (Lleida).

 

 

 

 

 

 

 

El ball:

En sortir d'ofici el dia de Festa Major, era portat a una era propera al poble, un gran recipient ple de pa sucat amb vi.

A l'entorn d'aquest recipient, els fadrins feien una ballada del Ball de cascavells, acabada la qual, els pabordes de Sant Salvador, patró del poble, repartien el pa i vi contingut en el recipient, a tots els assistents a l'acte.

Los comentarios están cerrados.