Quatre cantons, Ball dels (Els Prats del Rei)

 

 

 

El recull:

El 14 de juliol de 1989 efectuem una visita amb el pare a Els Prats del Rei per realitzar un treball de camp sobre les danses tradicionals d'aquell terme. Visita que s'allargarà amb més viatges a la població durant els mesos de juliol, agost i setembre del mateix any.

Sr Francesc Cos i Font (violinista) Sr Roca (sonador de flauta i flautí) veïns de El Prats del Rei recordaven que al poble s'havia ballat el Ball de dit o treure ball i Ball dels quatre cantons els quals ja no es ballen fa molt de temps. I l'ajuda incondicional de l'alcalde Sr Josep Font i Oliva, persona que es va involucrar des de el primer moment.

El nom d'aquest ball ( Ball dels quatre cantons) ve donat perquè les quatre parelles de pabordes que tenen cura de l'arranjament de l'altar de Santa Maria, patrona de la vila, se situen per a ballar la dansa una a cada cantó de la plaça.

Comença ballant el primer paborde amb la corresponent parella, tots sols, mentre els altres resten aturats al seu lloc, esperant la finalització de la dansa.

Fet el primer ball per la primera parella, entra en dansa la segona parella que així mateix balla sola i no entra a ballar la tercera parella fins que la segona parella no ha acabat la seva part del ball.

Quan les quatre parelles han acabat de fer el ball, una a una, s'agafen de mans tancant una rotllana, corranda o carola de conjunt.

Aquesta dansa severa i molt cerimoniosa servia de "treure ball" per la festa major; pel que una vegada finalitzada aquesta es donava pas al ball popular i demés actes d'esbarjo de la festa.

Aquesta dansa es va deixar de ballar durant molts anys. Únicament quedava en el record dels més vells que l'any 1989 ens la van explicar.

Les quatre balladores, durant la dansa, porten agafada de la mà esquerra una morratxa que no la deixen anar mentre dura aquesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La indumentària:

Aquest ball fou restaurat a la població arrel del recull que va fer Frederic Gaude i Pardillos en companyia del seu fill l'any 1989. Per la qual cosa es va estipular, per part de totes les parts implicades en aquest recull i el mateix ajuntament, una indumentària pròpia d'hereu de bona posició o majoral català de finals del sVIII i primers anys del sXIX:

Home: vestit complet de català, sabates, gambeto i barret de copa alta.

Dones: faldilla llarga de domàs, gipó negre amb mànegues llargues, mantonet, mantellina gran blanca, sabates.

Com accessori, les balladores porten a la mà esquerra una morratxa plena d'aigua de roses amb flocs i cintes que li pengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La música:

Introducció.- 5 acords equivalents a cinc temps de compàs ternari. En total 2 compassos.

Entrada.- 10 compassos ternaris repetits quatre vegades. En total son 40 compassos.

Ball.- 16 compassos ternaris per cada parella, amb rall i calderó al final.

Corranda.- 8 compassos per anar a la dreta i 8 compassos per anar a l'esquerra, amb calderó final.

Melodia del Ball de quatre cantons de Els Prats del Rei.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ball:

Compassos

1 al 38    Entrada.- Punteig de tres temps començant al costat (ball pla de costat) per avançar, segons senyalen les sagetes del gràfic 1, començant amb el peu dret, agafats de parella (mà dreta de l'home amb la mà esquerra de la dona) cal tenir en compte que la dona porta a la vegada a la seva mà esquerra una morratxa. L'home porta el barret de copa agafat amb la mà esquerra, el braç deixat caure al llarg del cos.

Cada quatre compassos entra en dansa una parella a fi d'anar repartint-se les distancies per quedar com senyala el gràfic 2.

               

Gràfic 1                                                                                             Gràfic 2

39 i 40    Segueixen fent el mateix punteig, seguint el moviment que senyalen les sagetes del gràfic 2, retrocedint el ballador i avançant la balladora per quedar com senyala el gràfic 3, amb els peus junts. Moment que aprofiten els homes 2, 3 i 4 per posar-se el barret al cap. L'home 1 no ho fa perquè continuarà ballant.

                   

Gràfic 3                                                                                          Gràfic 4

1  i  2        Ball.- Primera parella: caminant i seguint el moviment de les sagetes del gràfic 3 es fa fer rístol a la balladora, mentre els ballador se situa al seu davant i d'esquena al mig de la plaça tal i com senyala el gràfic 4.

3 al 8       Punteig de tres temps puntejat i saltat, començant amb el peu dret, el ballador retrocedeix i la balladora avança, per quedar com senyala el gràfic 5, sense aturar-se.

                     

Gràfic 5                                                                                      Gràfic 6

9 al 14      Segueixen fent el mateix punteig, la balladora retrocedeix i el ballador avança per quedar com senyala el gràfic 6, sense aturar-se.

15 i 16        Continuen fent el mateix punteig, la balladora se situa un xic a la dreta mentre el ballador avança per situar-se al seu costat, seguint el que marquen les sagetes del gràfic 6, per quedar com el gràfic 7, amb els peus junts.

                     

Gràfic 7                                                                                      Gràfic 8

1 al 16        2a parella.- Fan el mateix descrit per la 1a parella, tenint en compte que el ballador haurà de treure's el barret abans de començar a ballar, portant-lo a la mà esquerra penjant el braç al llarg del cos i al acabar el ball tornar-se'l a posar al cap.

1 al 16         3a parella.- Fan el mateix descrit per la 2a parella.

1 al 16         4a parella.- Fan el mateix descrit per la 2a parella.

Corranda:

1  i  2            Els balladors no es treuen el barret. Les balladores tampoc deixen anar de la mà esquerra la morratxa. Punteig saltat de contrapàs per anar endavant, amb la finalitat de tancar una rotllana o carola sense esforç, quedant com senyala el gràfic 8 i sense aturar-se.

3 al 8           Punteig de corranda per anar a la dreta començant amb el peu dret, anant saltant de forma altiva i a la vegada seriosa, per acabar amb peus junts.

9 al 16         Punteig de corranda per anar cap l'esquerra començant amb el peu esquerra, contenint molt be el salt per evitar que els caigui el barret. Finalitza el ball amb una elegant salutació a la parella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia i fonts consultades:

Treballs de camp realitzats els mesos de juliol, agost i setembre de l'any 1989 a Els Prats del Rei per Frederic Gaude i Pardillos i Frederic Gaude Viñas.

Entrevistes amb: sr Josep Font i Oliva (Batlle) Sr Francesc Cos i Font i germana, Sr. Roca, Sr Joan Puigcernau i esposa.

Los comentarios están cerrados.