Sardana de les Garlandes

 

 

Els darrers anys del sXIX i primers del sXX afloraven cada vegada més els sentiments patriòtics a Catalunya promoguts per grans prohoms que sabien com adreçar-se al poble. A tal efecte s'organitzaven actes privats i públics per estimular la ment dels ciutadans des de la cultura. Una d'aquestes moltes manifestacions patriòtiques eren els aplecs i molt especialment l'Aplec de la Sardana a Vallvidrera on va passar els darrers anys de vida Mossèn Cinto Verdaguer (Vilajoana).

 

La Sardana de les Garlandes era ballada cada any a l'Aplec de Vallvidrera. En tots els programes de l'aplec els organitzadors hi feien constar, d'una forma destacada,  les següents indicacions: "L'aplec de la Sardana, a plè aire, a plè sol, no demana res a ningú i tothom te dret a ser-hi. Però penseu que cal ajudar-lo i mantenir-lo: compreu ramells i numerets de la rifa de garlandes"

"Com a consuetut es ballarà la tradicional Sardana de les Garlandes que serà enguany l'hermosíssima composició del mestre (en aquest espai hi figurava cada any el nom de la sardana i el compositor) dedicada especialment als guanyadors de les tres artístiques garlandes que abans se sortejaran. Els guanyadors d'aquestes garlandes, han de fer-ne ofrena a la senyoreta per ells escollida, éssent condició essencial el que totes tres garlandes siguin ballades pels afavorits o per la persona que ells deleguin. I acabaran lles festes de l'Aplec de Vallvidrera amb les següents sardanes..."

 

Programa de l'Aplec de la Sardana a Vallvidrera. Diumenge 8 d'agost de 1915.

 

 

 

 

 

 

Bibliografia i fonts consultades:

Arxiu de l'Obra del Ballet Popular.

Arxiu de Felip Blasco.

Arxiu de l'autor.

Los comentarios están cerrados.