Vi, Ball del (Vallirana)

 

La notícia més antiga que es conserva en relació a Vallirana és un document de l'any 904 que detalla la donació de la capella de Sant Silvestre per part del bisbe de Barcelona Teodoric a l'abat de Sant Cugat. El nom de Vallirana (Valleriana) apareix esmentat per primer cop en el Cartulari de Sant Cugat, l'any 949, amb motiu de la donació d'unes vinyes. En aquella època, Vallirana era només un conjunt de terrenys agrícoles, principalment vinyes, que formava part del terme del castell de Cervelló sota la condició administrativa de quadra (una mena de jurisdicció semiautònoma). La tradició vinícola ja li ve d'aleshores.

No és rès extrany que la tradició estigui vinculada a la vinya i per extensió a la verema. Trobem aquesta manifestació dansada arrelada a aquesta vila no sabent però des de quan es ballava.

Aquesta tradició diu que és un ball pròpi d'aquesta vila del Baix Llobregat. És de melodia simple i de moviments senzills. Els dansaires portaven un gotim de raïm a la mà que, una vegada fetes unes figures de ball, passejaven per la plaça mentre es menjaven els grans de raïm. En mig de la plaça prèviament havien dipositat una portadora ben plena on acudeixen les parelles a agafar-ne més mentre anaven menjant-ne. Quan tothom s'havia apropiat de nous gotims, començaven de nou les figures del ball. Aquest ball va caure en desús.

Trobem una altra manifestació de característiques semblants, relativament aprop d'aquesta vila com és el Ball de la Soca o del Flabiol a la localitat de Sant Feliu de Llobregat.

L'any 1985 Frederic Gaude i Pardillos en companyía del seu fill van fer la restauració d'aquest ball fent la presentació novament al poble de Vallirana. Aquesta presentació la van fer amb l'esbart dansaire que dirigien aleshores, la Institució Cultural i Folklòrica Catalunya (ICUFCA) fundada per Frederic Gaude Viñas. Es va fer davant el poble i representants de l'ajuntament. Les inclemencies del temps van fer que la festa es traslladés als locals municipals.

Tota la informació d'aquest recull es va dipositar a l'Ajuntament de Vallirana per fer-us els seus vilatans tot esperant alguna nova iniciativa.

Van passar uns anys sense ballar-se...

L’any 2012 l'Esbart Dansaire La Faràndula de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Vallirana torna a ballar aquest ball en el poble. L'acostuma a ballar per la festa major, el festival "Dansabaix", etc.

 

Institució Cultural i Folklòrica Catalunya ballant el Ball del vi de Vallirana. Les parelles entren a ballar. Vallirana, any 1985.

Ball del vi de Vallirana. Salutació després del passig. Any 1985.

Segona part del Ball del vi de Vallirana. Segon passeig. Any 1985.

Ball del vi de Vallirana. Any 1985.

 

La música:

L'any 1985, any de la restauració del ball. Frederic Gaude i Pardillos encarrega al mestre Tomàs Gil i Membrado una instrumentació per a cobla d'aquest ball.

Les diferents parts del ball s'interpreten de la següent forma:

-Passeig glosat de 48 compassos.

-3 figures de 16 compassos.

-Passeig glosat de 32 compassos.

-3 figures de 16 compassos.

      

      

Ball del vi de Vallirana. Partitura de piano transcripció Tomàs Gil i Membrado.

 

La indumentària:

El vestuari utilitzat per a la restauració d'aquest ball va ser el que s'utilitzava en els anys 1830 al 1890 aproximadament en una gran part del territori de la Catalunya central.

Elements de dansa:

Les dones porten un gotim de raïm agafat de la mà esquerra del qual, el ballador, en va prenent de tant en tant, mentre ballen,  algún gra.

Tant l'home com la dona porten al cap,  a tall de corona, unes branques tendres de sarment.

Al mig de l'espai de ball hi posen una portadora de raïm ben curulla.

 

El ball, coreografia i gràfics:

Compassos:

1 al 40   Passeig lliure.- Entren a plaça els balladors amb la portadora de raïm i la deixen al mig de l'espai de dansa o plaça. Els balladors entren a plaça aparellats però sense agafar-se de mans perquè l'home i la dona porten un gotim de raïm agafat de la corresponent mà esquerra. Aquest passeig serveix per tancar rodona al voltant de la portadora.

41 al 44  Passeig lent.- Caminant a temps i acompassats amb la música, queden com gràfic número 1.

45 al 48 Passeig ràpid.- Caminant segons seyalen les fletxes del gràfic número 1, per quedar com senyala el gràfic número 2.

      

Gràfic 1.                                                                                                     Gràfic 2.

 

1a part.

1a figura.-

1 i 2       Punteig de tres temps començat al costat. Els homes comencen amb peu dret i les dones amb peu esquerre. Tenen les mans dretes agafades i a les mans esquerres porten el gotim de raïm a l'alçada de l'espatlla. Es mouen com senyala el gràfic 2, quedant com senyala el gràfic 3 i puntejant al terra els homes amb el peu esquerra i les dones amb el peu dret.

    

Gràfic 3.                                                                                                      Gràfic 4.

 

3 i 4       Continuen agafats igual. Fan punteig de tres temps començat al costat. Els homes comencen amb peu esquerre i les dones comencen amb peu dret. Les parelles es mouen com senyalen les fletxes del gràfic 4. Al final els homes puntejen al davant amb el peu dret i les dones puntejen al davant amb el peu esquerra.

5 i 6       Continuen agafats igual. Fan punteig de tres temps començat al costat. Els homes comencen amb el peu dret i les dones amb peu esquerra. Recula l'home i avança la dona com senyalen les fletxes del gràfic 4. Al final els homes puntejen al davant amb el peu esquerre i les dones puntejen al davant amb el peu dret. Quedant com senyala el gràfic 5.

   

Gràfic 5.                                                                                               Gràfic 6.

 

7 i 8       Continuen agafats igual. Fan punteig de tres temps començat al costat. Els homes comencen amb el peu esquerre i les dones comencen amb el peu dret. Els homes avancen i les dones reculen tal com marquen les fletxes del gràfic 5. Els homes puntejen amb el peu dret i les noies amb el peu esquerra, quedant com senyala el gràfic 7.

              

Gràfic 7.                                                                                                Gràfic 8.

 

9 al 14      Es repeteix el mateix assenyalat pels compassos 1 al 6 i queden com senyala el gràfic 7.

 

15 i 16     Continuen agafats igual. L'home fa punteig de tres temps començat al costat, amb peu esquerra i avançant; mentre li fa fer ristol a la seva balladora, fent-la retrocedir per quedar al lloc d'origen, tal com senyalen les fletxes del gràfic 7 i quedant com senyala el gràfic 8 i amb el peu en posició de dansa.

 

2a figura.-

1 i 2        Continuen agafats igual. Fan punteig de tres temps començat al costat i amb el peu esquerre, donant 1/4 de volta tal com senyalen les fletxes del gràfic 8, quedant com senyala el gràfic 9, puntejant amb el peu dret al davant.

         

Gràfic 9.                                                                                        Gràfic 10.

 

3 i 4        Continuen agafats igual. Fan el mateix punteig. Comencen amb el peu dret i tornen a lloc, tal com senyalen les fletxes del gràfic 9, quedant com senyala el gràfic 10, puntejant amb el peu dret al davant.

 

5 i 6        Continuen agafats igual. Fan el mateig punteig. Comencen amb el peu dret i donen 1/4 de volta tal com senyalen les fletxes del gràfic 10, quedant com senyala el gràfic 11, puntejant amb el peu esquerra al davant.

 

Gràfic 11.                                                                                          Gràfic 12.

 

7 i 8        Continuen agafats igual. Fan el mateix punteig. Comencen amb el peu esquerra i tornen a lloc, Tal com senyalen les fletxes del gràfic 11, quedant com senyala el gràfic 12, puntejant amb el peu dret al davant.

 

9 i 10       Continuen agafats igual. Fan el mateix punteig. Comencen amb el peu dret. L'home va enrere i la dona endavant tal com senyalen les fletxes del gràfic 12, quedant com senyala el gràfic 13, puntejant amb el peu esquerra al davant.

 

11 i 12      Continuen agafats igual. Fan el mateix punteig. Comencen amb el peu esquerra. La dona va enrera i l'home endavant tal com senyalen les fletxes del gràfic 13, quedant com senyala el gràfic 12, puntejant amb el peu dret al davant.

 

Gràfic 13.                                                                                          Gràfic 14.

 

13 i 14      Continuen agafats igual. Fan el mateix punteig. Comencen amb el peu dret. L'home va enrere i la dona endavant tal com senyalen les fletxes del gràfic 12, quedant com senyala el gràfic 14, puntejant amb el peu esquerra al davant.

 

15 i 16      Continuen agafats igual. L'home fa punteig de tres temps començat al costat amb peu esquerra i avançant. Mentre fa fer ristol a la balladora fent-la retrocedir per quedar en el lloc d'origen tal com senyalen les fletxes del gràfic 14, quedant com senyala el gràfic 2, amb els peus en posició de dansa.

 

Gràfic 15.                                                                                        Gràfic 16.

 

3a figura.-

1 i 2         Continuen agafats igual. Fan el mateix punteig. Els homes comencen amb el peu dret i les dones amb el peu esquerra. Es mouen tal i com senyalen les fletxes del gràfic 2, quedant com senyala el gràfic 3; els homes puntejen al davant amb el peu esquerra i les dones amb el peu dret.

 

3 i 4         Continuen agafats igual. Fan el mateix punteig. Els homes comencen amb el peu esquerra i les dones amb el peu dret. Es mouen tal i com senyalen les fletxes del gràfic 3, quedant com senyala el gràfic 4, puntejant els homes amb el peu dret al davant i les dones amb el peu esquerra.

 

5 i 6         Continuen agafats igual. Fan el mateix punteig. Els homes comencen amb el peu dret i les dones amb l'esquerra. L'home recula i la dona avança tal com senyalen les fletxes del gràfic 4, quedant com senyala el gràfic 5; els homes puntejen amb el peu esquerre al davant i les dones ho fan amb el peu dret.

 

7 i 8         Continuen agafats igual. Fan el mateix punteig. Els homes comencen amb el peu esquerre i les dones amb peu dret. La dona recula i l'home avança tal com senyalen les fletxes del gràfic 5, quedant com senyala el gràfic 15; amb els peus en posició de dansa.

 

9 i 10       Continuen agafats igual. Fan el mateix punteig. Les dones comencen amb el peu dret i els homes amb el peu esquerra. Donen 1/4 de volta tal com senyalen les fletxes del gràfic 15, quedant com senyala el gràfic 16, sense aturar-se.

 

11 i 12      Continuen agafats igual. Continuen fent el mateix punteig. Donen 1/4 de volta tal com senyalen les fletxes del gràfic 16, quedant com senyala el gràfic 17, sense aturar-se.

 

Gràfic 17.                                                                                          Gràfic 18.

 

13 i 14      Continuen agafats igual. Continuen fent el mateix punteig. Donen 1/4 de volta tal com senyalen les fletxes del gràfic 17, quedant com senyala el gràfic 18, sense aturar-se.

 

15 i 16      Continuen agafats igual. L'home fa el mateix punteig, començant amb el peu esquerre, donant 1/4 de volta amb el qual acaba de fer la volta sencera; mentre fa fer un ristol a la parella fent-la avançar 1/4 de volta més per fer-la quedar en el lloc de sortida tal com senyalen les fletxes del gràfic 18, quedant com senyala el gràfic 19, amb els peus en posició de dansa i deixats anar de mans.

 

Gràfic 19.                                                                                            Gràfic 20.

 

Passeig lliure.-

1 al 32      Els balladors van passejant mentre van menjant el raïm dels gotims que porten a les mans esquerres. Com que mentre dura el passeig en van menjant, n'agafen més de la portadora que hi ha al mig, procurant de trobar-se en el compàs 32 en el lloc tal com senyala el gràfin 2 i amb un nou gotim a la mà.

 

2a part.

1a figura.-

1 al 16      Torna a repetir-se el dit per la 1a figura de la primera part, quedant com senyala el gràfic número 20, amb els peus en posició de dansa.

2a figura.-

1 i 2         Agafats de mans dretes. Fan punteig de tres temps començat al costat. Comencen amb el peu esquerre i passen de cara, estirant els braços tot el que es pugui. Les dones puntejant amb el peu esquerre a l'exterior de la rodona i els homes puntejant a l'interior de la rodona, tal com senyalen les fletxes del gràfic 20, quedant com senyala el gràfic 21.

 

3 i 4        Deixats anar de mans. Fan el mateix punteig. Comencen amb el peu dret. Van de costat i passen d'esquena, estirant els braços tot el que es pugui. Els homes puntejen amb el peu dret a l'exterior de la rodona i les dones puntejen de igual forma a l'interior de la rodona, tal com senyalen les fletxes del gràfic 21, quedant com senyala el gràfic 22.

 

Gràfic 21.                                                                                       Gràfic 22.

 

5 i 6         Agafats de mans dretes. Fan el mateix punteig. Comencen amb el peu esquerre. Van avançant de front, els homes cap dintre i les dones cap a fora. Estirant els braços tot el que es pugui. Puntejen amb el peu esquerre, fent el moviment que senyalen les fletxes del gràfic 22, quedant con senyala el gràfic 23.

 

Gràfic 23.                                                                                         Gràfic 24.

 

7 i 8         Sense agafar-se. Fan el mateix punteig. Comencen amb el peu dret i volten a la dreta, anant a cercar la següent parella, tal com senyalen les fletxes del gràfic 23, quedant com senyala el gràfic 24.

 

9 i 10       Agafats de mans dretes. Fan el mateix punteig. Comencen amb el peu esquerre. Van de costat i passen de cara estirant els braços tot el que es pugui. Les dones puntejen amb el peu esquerre a l'exterior de la rodona i els homes ho fan a la part interior de la rodona tal com senyalen les fletxes del gràfic 24, quedant com senyala el gràfic 25.

 

Gràfic 25.                                                                                              Gràfic 26.

 

11 i 12      Deixats anar de mans. Fan el mateix punteig. Comencen amb el peu dret. Van de costat i passen d'esquena, estirant els braços tan com puguin. Els homes puntejen amb el peu dret a la part exterior de la rodona i les dones ho fan a la part interior, tal com senyalen les fletxes del gràfic 25, quedant com el gràfic 26.

 

13 i 14      Agafats de mans dretes. Fan el mateix punteig. Comencen amb el peu esquerre. Van de front avançant. Els homes cap dintre i les dones cap fora, estirant els braços que es tenen agafats tant com puguin. Puntejant amb el peu esquerre fent el moviment que senyalen les fletxes del gràfic 26, quedant com gràfic 27.

 

Gràfic 27.                                                                                             Gràfic 28.

 

15 i 16      Sense agafar-se. Fan el mateix punteig. Comencen amb el peu dret fent volta a la dreta, anant a cercar la següent parella tal com senyalen les fletxes del gràfic 27, quedant com senyala el gràfic 28.

 

3a figura.-

1 i 2         Partint de la posició que ocupen ara. Tornen a fer el mateix descrit per els compassos 1 i 2 de la 2a figura d'aquesta 2a part. Queden com senyala el gràfic 29.

 

Gràfic 29.                                                                                                 Gràfic 30.

 

3 i 4         Tornen a fer el senyalat per als compassos 3 i 4 de la 2a figura d'aquesta 2a part. Queden com senyala el gràfic 30.

 

5 i 6         Tornen a fer senyalat per als compassos 5 i 6 de la 2a figura d'aquesta 2a part. Queden com senyala el gràfic 31.

 

Gràfic 31.                                                                                                Gràfic 32.

 

7 i 8         Fan el senyalat pels compassos 7 i 8 de la 2a figura d'aquesta 2a part. Queden com senyala el gràfic 32.

 

9 i 10       Fan el senyalat pels compassos 9 i 10 de la 2a figura d'aquesta 2a part. Queden com senyala el gràfic 33.

 

Gràfic 33.                                                                                                  Gràfic 34.

 

11 i 12      Fan el mateix dit pels compassos 11 i 12 de la 2a figura d'aquesta 2a part. Queden com senyala el gràfic 34.

 

13 i 14      Fan el mateix dit pels compassos 13 i 14 de la 2a figura d'aquesta 2a part. Queden com el gràfic 35.

 

15 i 16      Fan el mateix descrit pels compassos 15 i 16 de la 2a figura d'aquesta 2a part, però en lloc d'anar a cercar la següent parella, es queden amb la pròpia a la qual li fan una àmplia salutació sense agafar-se de mans. Queden com senyala el gràfic 36.

Fi del ball.

 

 

Posteriorment, l'any 2012 l'Esbart Dansaire La Faràndula de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Vallirana torna a ballar el Ball del Vi al poble.

 

 

 

 

Bibliografia i fonts consultades:

Recull del ball de l'any 1985 per Frederic Gaude i Pardillos i Frederic Gaude Viñas.

Fons documental de Frederic Gaude Viñas.

Los comentarios están cerrados.