Bastoners del Seguici de la Ciutat de Barcelona

 

Contacte:

 

 

 

Els bastoners o el ball de bastons s'incorporà darrerament (any 2015) al seguici festiu de la ciutat de Barcelona.

Els elements dansaires que formen la colla de bastoners del seguici festiu de Barcelona son membres d'algunes de les colles bastoneres de la ciutat de Barcelona, cedits a tal efecte.

Tot element festiu que forma part del seguici es regeix pel següent prorocol:

Aquest protocol té com a objectiu fixar en un document els actes del calendari festiu tradicional de Barcelona.

També s’hi fixen els actes d’arrel tradicional de nova creació la reiteració dels quals com a proposta festiva i el seu reconeixement els atorguen un caràcter singular que els distingeix.

Aquest protocol abasta actes de festes i celebracions reconegudes com a pròpies a tot Barcelona, distintives de tot el territori municipal i que s’han consolidat com a convocatòria festiva per a tots els ciutadans sense cap mena d’exclusió.

Es reconeix la importància i la singularitat de totes les festes i celebracions arrelades en qualsevol part del territori barceloní (districte, barri, carrer, plaça...), i se’n recomana també la redacció de protocols específics per part de les entitats i els organismes vinculats més propers.

Els actes, les solemnitats i les cerimònies de les festes i les celebracions incloses en aquest protocol són els que han esdevingut, per a la població, imprescindibles i insubstituïbles com a elements distintius, singulars i definitoris:

  1. Els actes protocol·laris que basteixen la litúrgia de la festa i que li donen significat.
  2. Els actes esdevinguts emblemàtics, que la ciutadania identifica amb la festa, sense els quals seria impensable.
  3. Les activitats que són expressió de la cultura popular i tradicional barcelonina i exponent de la xarxa associativa de la ciutat.
  4. Les activitats fruit de la proposta i la implicació de les institucions i de la xarxa associativa de la ciutat.
  5. Les activitats fruit de l’exercici de la ciutat com a capital de l’àmbit cultural català i de l’arrelada tradició barcelonina de convit i intercanvi amb altres territoris.

Aquest protocol respon a una realitat festiva actual: les festes i les celebracions de tradició consolidada que tenen un reconeixement ciutadà i una presència continuada i vigent. Tanmateix, resten obertes, mitjançant la Comissió de Seguiment, a l’evolució de la mateixa celebració i a les noves propostes de caràcter col·lectiu que, amb la consolidació i l’acceptació, puguin ser susceptibles de ser incloses en futures revisions.

La fixació del patrimoni festiu en el protocol no comporta fossilitzar els actes festius ni les cerimònies que s’hi recullen. És per això que s’encarrega el seguiment d’aquest protocol com a testimoni del seu compliment i per constatar-ne l’evolució i l’actualització dels actes. També s’encarrega el seguiment de noves propostes per a la seva inclusió al protocol. I es preveu la possibilitat de modificacions, correccions i noves inclusions com a fruit del seguiment i el consens en funció de les necessitats dels col·lectius actuants, els usuaris i la mateixa celebració.

No és pretensió d’aquest protocol preservar res que no es preservi per la seva mateixa vitalitat i presència.

Aquest protocol protegirà les manifestacions tradicionals i la singularitat barcelonina de les festes i celebracions de la ciutat de la banalització i la festivalització, un concepte estrany en el que han de ser els trets distintius, rituals i repetitius de la festa.

Aquest protocol vetlla per la continuïtat i la coherència de les activitats festives consolidades i acceptades com a pròpies per la ciutat i, en un marc de consens i de diàleg, les preserva de les circumstàncies conjunturals en les seves formes i els seus continguts tradicionals.

 

 

 

 

Any 2010 a 2019:

Mentre van arribant i situant-se en el seu lloc tots els elements festius, els bastoners del seguici es van preparant. Plaça Reial (Barcelona). 

Els darrers retocs. Plaça Reial 8Barcelona).

Els músics afinen els instruments i tothom sembla que ja està preparat per iniciar la cercavila. Plaça Reial (Barcelona).

De sobte, es dona pas al primer ball per a poder escalfar motors. Plaça Reial (Barcelona).

Plaça Reial (Barcelona).

En punt comença la cercavila i no ens adonem i ja estem anant cap la Rambla amb un ball concebut per avançar.

Ballant a la Rambla.

 

 

 

 

La indumentaria:

El banderí que porten, per un costat està brodat el nom: Ball de Bastons de Barcelona. i per l'altre l'escut de la ciutat sobre un fondo blanc.

El banderí que porten, per un costat està brodat el nom: Ball de Bastons de Barcelona. i per l'altre l'escut de la ciutat sobre un fondo blanc.

 

 

 

 

 

La música:

La música l'interpreta un conjunt format per  flabiol i tamborí i dos instruments de corda fregada.

 

 

 

 

 

Els balls:

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia i fons consultades:

Protocol festiu de la ciutat de Barcelona.

Arxiu fotogràfic de l'autor.

Los comentarios están cerrados.