Escoles Comercials Montserrat, Esbart de les

Des del 1945, durant més de 40 anys les anomenades Escoles del Metro van instruir generacions d'empleats i de fills d'empleats del suburbà.

El 13 de novembre de 1943, com a conseqüència de les inquietuds socials dels dirigents del Metro Transversal cap als seus empleats, es va crear un Departament Social (des del 1948 anomenat Círculo Social Metropolitano). Aquest departament va entrar en funcionament el juny del 1944 i estava integrat per les següents seccions: cultural, teatral, coral, musical, social, esportiva i excursionista.

El 1945, a proposta de la secció cultural, l'empresa crea la secció escolar. A través d'aquesta secció neixen unes escoles per a fills d'empleats, a la barriada de Sants, al número 42 del carrer Jocs Florals. L'impulsor d'aquest projecte va ser José M. Vicens Corominas, en aquell moment cap administratiu de l'empresa, creador i ànima del Círculo Social Metropolitano i de les Escoles Comercials Montserrat. Va continuar al capdavant de la direcció del Círculo i les Escoles fins a la seva mort el 16 de juny de 1970.

El dilluns 15 d'octubre de 1945 comença el curs al carrer Jocs Florals, amb classes nocturnes de 18 a 20 hores, i les matèries que s'imparteixen són les assignatures de gramàtica, aritmètica i música. Era l'inici d'un projecte il·lusionador!

El segon curs ja comença amb horari escolar, i provisionalment al mateix edifici de Jocs Florals. El 2 d'octubre de 1946 entren oficialment en funcionament en tots els seus aspectes les Escoles Comercials Montserrat. Quaranta alumnes integren la matrícula del primer curs, a càrrec de cinc mestres, en torns, segons les seves respectives especialitats.

L'empresa inicia immediatament la construcció de les escoles i, així, el diumenge 3 d'octubre de 1948 (curs escolar 1948/49) s'inaugura un nou i esplèndid edifici on s'instal·laran definitivament les Escoles Comercials Montserrat, al número 113-119 del carrer Badal. Segons una ressenya de l'època, el edificio es amplio y capaz, dotado de todos los servicios necesarios y rodeado de jardines y patios de juego. Ampliación de profesorado, docto y competente, Claustro de Dirección y Profesorado en número de catorce, con el fin de atender a las cada día más numerosas peticiones de ingreso, formuladas por los empleados de la Empresa a favor de sus hijos.

A les escoles, a més dels ensenyaments reglats pels estudis primaris, s'impartien estudis comercials (comptabilitat, taquigrafia, mecanografia) i classes nocturnes per als empleats. La formació que es donava a l'escola permetia que els alumnes, en acabar els estudis, poguessin incorporar-se fàcilment al món laboral (administratiu-mercantil). Cal ressaltar que també s'impartien classes de música, dibuix i francès, i hi havia un cor escolar i un esbart dansaire. L'escola disposava de la capella del Círculo Social (a Jocs Florals) i d'un teatre al mateix edifici de l'escola.

El 1961, l'absorció per part de l'empresa del FC Metropolità de Barcelona SA del Gran Metropolità de Barcelona SA, repercuteix en el creixement de la plantilla i, per tant, es fa necessari ampliar l'escola. Per això es decideix construir un nou cos d'edifici, de línies modernes, unit a l'existent. En el curs escolar 1963/64 s’inaugura aquest nou edifici amb sis noves i espaioses aules. Aquesta ampliació permetrà augmentar el cens escolar fins als 250 alumnes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliopgrafia i fonts consultades:

TMB Notícies. Aquest text de Rosario Ibáñez va ser publicat inicialment en dues parts als números 98 i 99 de la revista de TMB 'Hora Punta', l'any 2010.

 

Los comentarios están cerrados.