Artístic de la Secció de Folklore de Catalunya, Esbart

Any 1901 al 1909:

Aquest esbart dansaire estava dirigit per Enric Vigo (Esbart Virolet) i Joan Rigall (Esbart Folk-lore de Catalunya). També el podem trobar amb el nom de Esbart de Dansaires de l'Afició Artística.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Any 1910 al 1919:

Dissabte 15 de gener de 1910 a les 9.30 de la nit l’Esbart Artístic secció de Folk-lore de Catalunya  participa en una vetllada musico teatral esperantista que organitza “La Kavinpintia” a la Societat Clarís al carrer San Pau, 83. L’esbart actua sota la direcció de Enric Vigo i Joan Rigall.

 

El 5 de febrer de 1911, es van reunir les autoritats i presidents de les societats polítiques i recreatives, benèfiques i artístiques, donant resposta a la crida de l'Esbart Artístic "Esbart Artístich" acordant cooperar en la iniciativa de l'esbart en fer quelcom en benefici dels pobres pescadors de la costa de Llevant; nomenant una comissió integrada per les autoritats i presidents de les societats recreatives i Creu Roja, presidint aquesta comissió el director de l'Esbart Artístic en reconeixement a tan lloable iniciativa.

 

El dissabte 21 de juny de 1913 a les 10 de la nit l'Esbart Artístic va actuar en el Palau de Belles Arts de Barcelona organitzat pel  "Circulo Arenal de Protección a la Mujer" a benefici de la "Casa Retiro Talleres y Bazar de la Obrera" propers a inaugurar-se. Hi va prendre part la Schola Orpheónica, la Banda Municipal, l'Esbart Artistic de dansaires, la Rondalla Aragonesa, lluita greco-romana i exercici amb masses. A més es va ballar la sardana "Les Garlandes" i el ball del Clavell i la Rosa.

El dissabte 4 de juliol de 1914 a les 10 de la nit, l'esbart va celebrar la junta general.

 

 

 

 

 

 

 

Anys 1920 al 1930:

L'any 1924 cesa la seva activitat.

0 Respuestas

  1. […] 15 de gener de 1910 l’Esbart Artístic secció de Folk-lore de Catalunya  participa en una vetllada musico teatral esperantista que organitza “La Kavinpintia” a la […]