Artístic de la Secció de Folklore de Catalunya, Esbart

Any 1901 al 1909:

Aquest esbart dansaire estava dirigit per Enric Vigo i Joan Rigall.

 

Any 1910 al 1919:

El 14 de gener de 1910 va fer una actuació al local de la Societat Claris al carrer de Sant Pau, 83. a les 9.30h de la nit.

 

Anys 1920 al 1930: