Orfeó de Sants, Esbart Dansaire de l’

 

Agrupació coral fundada el 1900 a la vila de Sants (Barcelona).

La fundació sorgí arran d’un concert donat a Sants per l’Orfeó Català, per iniciativa d’Estanislau Mateu, que celebrava concerts matinals al teatre Eldorado de Barcelona. Aquest director fou succeït pels mestres Carbonell, Bosser, Soler i, per Antoni Pérez Moya, que dirigí l’agrupació del 1926 al 1958 i li donà una gran cohesió. Aquesta tasca fou continuada per Elisard Sala (1958-65) i per Enric Ribó (1965-82). Des del 1985 n'és directora Montserrat Tous. El seu repertori consisteix en obres tradicionals, obres polifòniques clàssiques i contemporànies. Ha col·laborat amb diverses orquestres i bandes municipals de Barcelona i amb directors com Eduard Toldrà i Antoni Ros i Marbà, entre d’altres. Ha actuat arreu dels Països Catalans i de l’Estat espanyol i a diversos països europeus. L’Orfeó té la seu al carrer de Sants, on se celebren també representacions teatrals, concerts, etc. Disposa d’una escola de música per a infants, i també de diverses seccions dedicades a l’excursionisme, les sardanes i els escacs, a més d’un esbart i d’grup de cultura popular, entre d’altres.

L'Esbart Dansaire de l'Orfeó de Sants neix oficialment l'any 1919, encara que des de temps abans, quan l'Orfeó actuava pels pobles de Catalunya, els joves integrants ja puntejaven algunes de les més tradicionals danses catalanes.

Foren Aureli Capmany i Joan Rigall quins, a inicis de l'any 1919, de comú acord amb la junta directiva de l'Orfeó, decideixen crear el cos de dansa, que realitzarà la seva primera actuació l'11 d'octubre del mateix any. L'esbart va començar com una delegació de l'Esbart Folklore de Catalunya. Actualment resta inactiu.

Cos de Dansa i secció juvenil de l'esbart amb el seu mestre Jordi Castellana. Anys 50/60 sXX.

 

 

 

 

 

 

 

L'Esbart de Dansaires de l'Orfeó de Sants deixa l'activitat l'any 2002.

Los comentarios están cerrados.